RSAT Matrix Scan

What it does

Scan a DNA sequence with a profile matrix.


Example with transfac matrix and fasta file:

AC m1
XX
ID m1
XX
DE m1 m1; from JASPAR
P0    A   C   G   T
1    4  16   0   0
2    19   0   1   0
3    0  20   0   0
4    0   0  20   0
5    0   0   0  20
6    0   0  20   0
XX
CC program: jaspar
CC matrix.nb: 1
CC min.prior: 0.25
CC alphabet.size: 4
CC max.bits: 2
CC total.information: 6.56407409450406
CC information.per.column: 1.09401234908401
CC max.possible.info.per.col: 1.38629436111989
CC consensus.strict: CACGTG
CC consensus.strict.rc: CACGTG
CC consensus.IUPAC: CACGTG
CC consensus.IUPAC.rc: CACGTG
CC consensus.regexp: CACGTG
CC consensus.regexp.rc: CACGTG
CC residues.content.crude.freq: a:0.1917|c:0.3000|g:0.3417|t:0.1667
CC G+C.content.crude.freq: 0.641666666666667
CC residues.content.corrected.freq: a:0.1944|c:0.2976|g:0.3373|t:0.1706
CC G+C.content.corrected.freq: 0.634920634920635
XX
//

>mm9_chr3_121848111_121848740_+
tggggtgggttccaggacagccaggactgtcacacaaagaaaccttgtctcaaaaaaaca
aaaCAAAAAACAAAACAAAACCAAGCAAGCAAGCAAACATGGGCTTAAATctggatacag
tggcctttatttctagttccagtgactgggagactgaaacaagagagtcacttgagtaca
ggagtgcaaggctagcttgagcaatatagtaagactatctcaaaaTGTGAATTtagatca
acagaattgacatcaagaaaaatactgatatcactcaaagcaatctacagattcaacaca
atctccatcaacatgacaatgacttccatcaGCATGACAATGACTCCATCAACATGCCAA
TGGGCCCCATCAACATAACAATGACCCCTATCATCATGACAATGATCCCCATCAACATGA
CAATGACCTCCATCAACATGACAATTACTCCTGTCAACATGCCAATtgttggggttcaga
agtcaccctgcaaaccacaagaacactaatctcagtcaagcagggatggtttactgaacg
tatatccaaagactgagtgaccaagggaacagctcagactctagagctgaaagctagctg
tgcgctggacatttctcggggccaactta
>mm9_chr14_86795691_86796311_+
CTCAAGGAGGATCCAGAAGTTGGCAGTTTCTGAGGCGAGTCCCATATTCCTCCCCTAAGG
GGTCAGGATTTTTCAGGTCTGGGCTCTTCTTGTTCTTTTGACAGCGACATTAATAATTGT
ACCAGCTCTCCCCTGGCAGGGCCGCACCACAGAGTAAAGCCTGGAGTAGGAGCTGTGCCC
AGCGCAATAATACCAGTTAAATAAGTACGTTCATTACCTCCCAACAGTCAAGGAGTTTAA
AATCCGTCAATTCACCCCACATGAGGGAGATTATGTGATTTACATGTTAAAGTGCCCCTG
TGGTTTGATTTGCATAGCAAAGACTTTGGGGGCACAGAAACAAAGCATCCGCATGCATGA
CAAGAGGACTATTAGCATAGAGAGAGCAGGTTTTCCGACAGCCCAGCCTGGCAAACAATG
CTGCACCTTCGCTGCTCGCTGGAGTTTATAGGATTTGACAGTTTCTCATCTGAGGGAGGA
GAAGGTTAGGGAGTTGGGGTGGAATGAGGTTCGCTAGATTGGCTGTCTGCCTTAAGCACA
ATAATTTGTCTTTCTCTGAAGACCTCCCCTCCTCTTATCACCTTTATCGTTTCTTTCTGA
TGTTCATTCAAAGACGTCTT

Results with threshold (sites + pval) 0.0001:

#seq_id    ft_type ft_name strand start  end   sequence    weight Pval  ln_Pval sig
mm9_chr3_121848111_121848740_+ limit  START_END    D    1    629   .    0    0    0    0
mm9_chr14_86795691_86796311_+ limit  START_END    D    1    620   .    0    0    0    0
mm9_chr15_84452311_84453000_+ limit  START_END    D    1    689   .    0    0    0    0
mm9_chr1_134118761_134119120_+ limit  START_END    D    1    359   .    0    0    0    0
mm9_chr17_35640731_35641360_+ limit  START_END    D    1    629   .    0    0    0    0
mm9_chr18_66052791_66053190_+ limit  START_END    D    1    399   .    0    0    0    0
mm9_chr6_125165051_125165561_+ limit  START_END    D    1    510   .    0    0    0    0
mm9_chr16_35588051_35588520_+ limit  START_END    D    1    469   .    0    0    0    0
mm9_chr2_51927461_51927981_+  limit  START_END    D    1    520   .    0    0    0    0
mm9_chr2_51927461_51927981_+  site  m1   D    106   111   CACGTG 9.1   7.2e-05 -9.545 4.145
mm9_chr2_51927461_51927981_+  site  m1   R    106   111   CACGTG 9.1   7.2e-05 -9.545 4.145
mm9_chr3_18523921_18524271_+  limit  START_END    D    1    350   .    0    0    0    0
mm9_chr17_29324151_29324630_+ limit  START_END    D    1    479   .    0    0    0    0
mm9_chr5_111009921_111010390_+ limit  START_END    D    1    469   .    0    0    0    0
mm9_chr14_37727831_37728360_+ limit  START_END    D    1    529   .    0    0    0    0
mm9_chr11_77707171_77707751_+ limit  START_END    D    1    580   .    0    0    0    0
mm9_chr14_50067391_50067801_+ limit  START_END    D    1    410   .    0    0    0    0

Citation

For the underlying tool, please cite Thomas-Chollier, M., Defrance, M., Medina-Rivera, A., Sand, O., Herrmann, C., Thieffry, D. and van Helden, J. (2011). RSAT 2011: regulatory sequence analysis tools. Nucleic Acids Research doi: 10.1093/nar/gkr377.